نظم آوران

فولاد مبارکه سپاهان
نیروی زمینی تهران

گزارش تصویری