سومین جلسه کارگروه مسابقات با محور شیوه برگزاری مسابقات قهرمانی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، سومین جلسه کارگروه مسابقات با حضور مسعود عماری دبیر کل فدراسیون بسکتبال و مسعود قاسمی مدیر تیم های ملی ظهر امروز در محل فدراسیون برگزار شد.

این سلسله جلسات با محوریت تعیین شیوه های برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در سال 99 در دو بخش دختران و پسران برگزار می شود.