27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی فقط یک عنوان در صفحات تقویم نیست، بلکه سرفصلی است از تعهد، تخصص، علم و هنر. روابط عمومی یک شغل اداری نیست بلکه یک شوق اداری است. روابط عمومی خانه مردم است، جایی که هرگز از مصافحه با عموم مردم خسته نمی شود و همواره با لبخند و آغوش باز در انتظار دوستان قدیم و جدید است.

روابط عمومی فدراسیون بسکتبال به نمایندگی از خانواده بزرگ بسکتبال این روز را به همه تلاشگران عرصه ارتباطات و روابط عمومی تبریک می گوید.