به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، توضیحات علی شکوری مسئول امور پیشکسوتان فدراسیون بسکتبال در رادیو ورزش درباره پویش ” غذارسانی به بی سرپناهان تهران ” و اقدامات جامعه “خیرین بسکتبال” را اینجا بشنوید.