طهماسیان دبیر کارگروه داوری توضیحاتی درباره اهداف تشکیل این کارگروه ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کارگروه داوری بسکتبال مدتی است با همت کمیته داوران فدراسیون بسکتبال تشکیل شده و کار خود را آغاز کرده است. اولین جلسه این کارگروه دو هفته گذشته به ریاست مسعود عماری دبیر کل فدراسیون برگزار شد.

تالین طهماسیان دبیر کارگروه داوری درباره هدف از تشکیل این کار گروه گفت: هدف تدوین روش ها و استانداردهای تربیت مدرس، آموزش و ارتقای داوران، سنجه های ارزیابی داوری ملی و بین المللی و بازنگری کلی سیستم داوری است.

او افزود: کارگروه داوری در هر جلسه با دعوت از نخبگان داوری کشور نشست های تخصصی خود را برگزار می کنند. مصوبات این جلسات با پیشنهاد و تبادل نظر اعضا به صورت استاندارد تدوین می شود و از این پس اجرایی خواهد شد.

گفتنی است دومین جلسه کارگروه داوری امروز سه شنبه در محل فدراسیون برگزار می شود.