جلسه آنلاین کمیسیون پزشکی فیبا با حضور دکتر طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، جلسه کمیسیون پزشکی فیبا ( فدراسیون جهانی بسکتبال) به صورت آنلاین برگزار شد. دکتر رامین طباطبایی ریاست فدراسیون بسکتبال نیز به عنوان یکی از اعضای کمیسیون پزشکی در این گفت و گوی آنلاین حضور داشت.

در این جلسه آنلاین مسائل مربوط به حفظ سلامت و ایمنی بازیکنان در مقابل ویروس Covid-19 ( شرایط احراز صلاحیت)  و برنامه تست Covid-19 برای ارسال لیستی از خطرات و سناریوهای احتمالی در گروه مشاوره پزشکی مورد بحث قرار گرفت. ضمن این که اعلام شد، ممکن است برگزاری مسابقات مقدماتی کاپ قاره ای فیبا 2021 ” پنجره نوامبر ” در مرحله بعد به بازنگری و تصمیم گیری مجدد نیاز داشته باشد.

دیگر موارد مطروحه به شرح زیر است:

* ابزارهای ارزیابی منابع مالی فدراسیون های ملی
– بررسی، جمع آوری اطلاعات و بازخوردها از وضعیت و شرایط کلی کشورها
– ارائه مجموعه ای از نمونه های موفق NBA در خصوص اجرای اقدامات ایمنی
– در نظر گرفتن ملاحظات ویژه برای بسکتبال سه به سه در قالب منابع آموزشی و راهنما
– نظرسنجی و توزیع پرسشنامه ای جامع از فدراسیون ها و نمایندگان حاضر در جلسه در مورد اقدامات انجام گرفته و در حال انجام برای  از سر گیری مسابقات با شرایط فعلی کشورها

* مباحث و محورهای اصلی در تدوین برنامه جامع و راهبردی کمیسیون پزشکی برای تشکیل کارگروه طی 2 تا 3 ماه آتی حول فعالیت در موارد زیر خواهد بود:

– چگونگی حصول اطمینان از “تجربیات آزموده شده در پزشکی ورزشی” پزشکان تیم ها برای مسابقات FIBA
– برنامه های آموزش پزشکان تیم ها و صدور مجوز برای افرادی که دوره های آموزشی مربوطه را می گذرانند.