جلسه کارگروه مسابقات قهرمانی کشور روز گذشته برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، جلسه کارگروه مسابقات قهرمانی کشور روز گذشته چهارشنبه 7 خرداد با ریاست مسعود عماری دبیر کل فدراسیون در محل سالن کتفرانس فدراسیون بسکتبال برگزار شد.

بررسی دستورالعمل های اجرایی مسابقات قهرمانی کشور در بخش خانم ها و آقایان و در رده های مختلف سنی دستور جلسه این نشست بود.