آرمین امانتی و نازلی مسیحی از فدراسیون بسکتبال ایران به عنوان مدرسین کارگاه تخصصی رسانه های اجتماعی فیبا آسیا انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، دو ایرانی به عنوان مدرسین کارگاه تخصصی رسانه های اجتماعی فیبا آسیا انتخاب شده اند.
این کارگاه با موضوع آموزش نحوه رشد در رسانه های اجتماعی مختص مدیران رسانه های اجتماعی فدراسیون های بسکتبال آسیا 16 خرداد ماه به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

با اعلام مسئول بخش ارتباطات و رسانه های فیبا آسیا، ایران فعال ترین رسانه اجتماعی در میان فدراسیون های آسیا را دارد. داشتن  نیروهای متخصص در این حوزه از دلایل اصلی آن است که استفاده از تجربیات این افراد و آموزش آن به سایر فدراسیون های حوزه آسیا به عنوان یک مطالعه موردی موفق، می تواند زمینه رشد فعالیت سایر فدراسیون های بسکتبال آسیا را در شبکه های اجتماعی فراهم کند.