دکتر طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال با سرپرست دفتر استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، صبح امروز یکشنبه 11 خرداد حسن رنگرز سرپرست دفتر استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان در محل فدراسیون بسکتبال با دکتر رامین طباطبایی دیدار و گفت و گو کرد.

محور گفت و گوی دکتر طباطبایی و دکتر رنگرز چگونگی برگزاری المپیادها پس از عادی شدن شرایط بهداشتی و پیشنهاد برای برگزاری المپیاد بسکتبال 5 نفره بود.

در ادامه دکتر رنگرز از فعالیت آموزشی فدراسیون بسکتبال در دوران کرونا در بخش مربیگری و داوری، فعالیت های اینستاگرام فدراسیون و انتخاب آن به عنوان صفحه برتر قاره آسیا، مدرسی امانتی و مسیحی در کارگاه آنلاین رسانه ای فیبا و فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و خیرخواهانه پیشکسوتان بسکتبال تشکر و قدردانی کرد.