اولین جلسه هم اندیشی هیئت بسکتبال استان ایلام با حضور پیشکسوتان، صاحب نظران و مربیان باشگاه ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، اولین جلسه هم اندیشی هیئت بسکتبال استان در سال ۹۹ چهارشنبه 21 خرداد با حضور پیشکسوتان بسکتبال استان، صاحب نظران و مربیان باشگاه ها برگزار شد.

ابتدا حیدریان رییس هیئت استان به ایراد سخن پرداختند و با تشکر از زحمات طولابی، رییس پیشین هیئت، پس از ارائه گزارش مختصری از فعالیت های هیئت از زمان حضور ایشان در هیئت استان، بر لزوم همگانی شدن بسکتبال، توسعه بسکتبال در شهرستانها و ارتقای سطح بسکتبال در استان تاکید کردند.

سپس امیر عزیزیان، سخنانی پیرامون مسائل بسکتبال استان و رشد و توسعه این رشته  بیان کردند.

در ادامه جلسه هر یک از اعضای حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را به اختصار بیان کرده و بر لزوم همکاری، هم فکری و استمرار این قبیل جلسات اشاره نمودند.

در ادامه باقری مسئول روابط عمومی هیئت استان، با تشکر از حسن اعتماد هیئت استان، برنامه های اجرایی مهمی را در حوزه روابط عمومی در خور زمان محدود جلسه عنوان کردند.

در پایان مهندس جانی پور، دبیر هیئت و حیدریان، رییس هیئت ضمن تشکر از حضور مدعوین محترم نسبت به برگزاری جلسات هم اندیشی به صورت منظم و دوره ای تاکید نمودند.