کمیته داوران و مسابقات فدراسیون بسکتبال چند کارگاه های آنلاین آموزشی برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته داوران و مسابقات فدراسیون بسکتبال در جهت دانش افزایی داوران اقدام به برگزاری کارگاه های آنلاین آموزشی می کند.

با برنامه ریزی های صورت گرفته 70 داور آقا در سه گروه مجزا از این آموزش ها بهره مند خواهند شد.

9 داور بین المللی نیز تدریس این کارگاه ها را بر عهده دارند. هر مدرس به صورت متناوب برای هر سه گروه تدریس می کند.

تراولینگ، آی اُ تی، دابل فول، غیر ورزشی، فیک اند فلاپ، سد و شارژ، تکنیکتال فول، تداخل بالای حلقه و مکانیک از محورهای تدریس این کارگاه ها است.

آموزش های آنلاین کمیته مسابقات و داوران از هفته جاری آغاز خواهد شد.