سامانه ملی بسکتبال جهت بروزرسانی به مدت 48 ساعت از دسترس خارج می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، به اطلاع مربیان، بازیکنان و داوران می رساند سامانه ملی بسکتبال از فردا یکشنبه 25 خرداد برای انجام تغییرات و به روزرسانی به مدت 48 ساعت از دسترس خارج خواهد شد.

بدیهی است ورود اعضای محترم به سامانه پس از مدت اعلام شده امکان پذیر خواهد بود.