کمیته مسابقات و داوران برای برگزاری کمپ های داوری به دنبال میزبان است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته مسابقات و داوران برای برگزاری کمپ های داوری به دنبال انتخاب 4 استان است.

بر همین اساس استان های داوطلب می توانند با هماهنگی کمیته مسابقات و داوران و اطلاع از شرایط موجود، میزبانی این کمپ ها را برعهده بگیرند.

بر اساس اعلام کمیته مسابقات و داوران این کمپ ها پس از صدور مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا در ورزش برای شروع مجدد لیگ های بسکتبال برگزار خواهد شد.