به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، جلسه کارگروه داوری صبح امروز یکشنبه 25 خرداد در محل فدراسیون بسکتبال برگزار شد.