کمیته ملی المپیک در حال برگزاری کمپ تمرینات مجازی المپیک توکیو۲۰۲۰ است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، تمرینات کمپ مجازی المپیک توکیو۲۰۲۰ شنبه ۲۴خرداد ماه از طریق صفحه اینستاگرام کمیته ملی المپیک به نشانی زیر آغاز شده است.

https://instagram.com/olympic.ir?igshid=1e4mzhgcvkujr

بر همین اساس کمیته ملی المپیک از همه ورزشکاران المپیکی دعوت می کند بر اساس زمان بندی اعلام شده تمرینات کمپ مجازی را دنبال کنند.