فدراسیون بسکتبال مصیبت وارده به خانم افسانه حسن نائبی را تسلیت می گوید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ فدراسیون بسکتبال به نمایندگی از خانواده بزرگ بسکتبال مصیبت وارده به خانم افسانه حسن نائبی را تسلیت گفته و برای مادر بزرگوار ایشان از درگاه خداوند متعال رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان صبوری و شکیبایی مسئلت می‌کند.