فدراسیون بسکتبال مصیبت وارده به آقای منوچهر قانع را تسلیت می گوید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ با خبر شديم كه آقاي قانع در غم از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته اند.
فدراسیون بسکتبال اين ضايعه دردناك رو خدمت خانواده محترم قانع تسليت عرض نموده و از خداوند منان براي آن مرحومه علو درجات و براي بازماندگان صبر مسئلت داريم.