فیبا در پی لغو مسابقات جام جهانی زیر 17 سال پیشنهاد برگزاری رقابت های مهارتی را به فدراسیون های ملی داده است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، با شیوع ویروس کرونا و همه گیری آن در جهان، کمیته اجرایی فیبا تصمیم بر لغو مسابقات جام جهانی زیر 17 سال 2020 گرفت.

پس از این تصمیم، به فدراسیون های ملی پیشنهاد شده است رقابت های مهارتی در هر کشور برگزار شود.

پیش از این قرار بود جام جهانی بسکتبال پسران زیر 17 سال در صوفیه بلغارستان و دختران در استرالیا برگزار شود.