به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، جلسه کارگروه داوران روز گذشته دوشنبه 16 تیر با هدف تدوین روش ها و استانداردهای تربیت مدرس، آموزش و ارتقا داوران و ارزیابی داوران در سالن کنفرانس فدراسیون بسکتبال برگزار شد.