معاون توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی صبح امروز از فدراسیون بسکتبال بازدید کردند.

  1. به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، صبح امروز دوشنبه 16 تیر دکتر مهدی علی نژاد معاون توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و علی خسروی مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی با حضور در محل فدراسیون با دکتر رامین طباطبایی دیدار و گفت و گو کردند.

توسعه بسکتبال در بخش قهرمانی، ارزیابی عملکرد فدراسیون بسکتبال بر اساس فعالیت های صورت گرفته در حوزه همگانی و قهرمانی، توجه به توسعه زیر ساخت ها، سرعت روند ساخت زمین 2000 متری کمپ بسکتبال و … از محورهای گفت و گوی این دیدار بود.
در این نشست دکتر علی نژاد با مثبت ارزیابی کردن عملکرد فدراسیون بسکتبال بر توسعه همکاری های وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون تاکید کرد.

پس از پایان جلسه دکتر علی نژاد به همراه دکتر طباطبایی و دکتر کلاهی از بخش اداری فدراسیون، هتل محل اقامت تیم ها و زمین کمپ  بازدید کردند.