رییس فدراسیون بسکتبال با حضور در باشگاه اکسون با علی ملک آرایی گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، دکتر رامین طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال با حضور در باشگاه اکسون با علی ملک آرایی موسس باشگاه اکسون دیدار و گفت و گو کرد.

دکتر طباطبایی و مهندس ملک آرایی در این نشست درباره وضعیت تیم های لیگ های مختلف، لزوم حمایت از تیم های ملی بسکتبال، اهمیت بسکتبال سه نفره و توجه هر چه بیشتر به بسکتبال پایه به بحث و گفت و گو پرداختند.