فدراسیون بسکتبال درگذشت جناب آقای اصغر عصری را تسلیت می گوید.

جناب آقای اصغر عصری پیشکسوت بسکتبال استان کرمانشاه به رحمت ایزدی پیوستند. فدراسیون بسکتبال این ضایعه دردناک را خدمت خانواده محترم عصری و خانواده بسکتبال کرمانشاه تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر مسئلت دارد.