روز گذشته جلسه بررسی عملکرد کمیته های فدراسیون بسکتبال به ریاست دکتر طباطبایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، جلسه گزارش عملکرد کمیته های فدراسیون بسکتبال از روز چهارشنبه 25 تیر در محل سالن کنفرانس فدراسیون برگزار شد.
این جلسه با حضور مسئولان کمیته های فدراسیون بسکتبال و به ریاست دکتر رامین طباطبایی برگزار شد.
در ابتدا دکتر طباطبایی به تشریح وضعیت موجود ورزش در پی شیوع ویروس کرونا و اقدامات لازم برای مدیریت هر چه بهتر این روزها پرداختند. دکتر طباطبایی در ادامه پایه و اساس سیاست گذاری های فدراسیون را منافع ملی دانستند. رییس فدراسیون بسکتبال از همه مسئولان کمیته ها درخواست کرد تا با نگاهی نو کمیته متبوع خود را اداره کنند.
سپس مسئولان کمیته ها عملکرد سه ماه گذشته خود را ارائه و محدودیت ها و درخواست های خود را بیان کردند.
در ادامه خانم دکتر کلاهی سرپرست دبیری فدراسیون ضمن جمع بندی جلسه به ارزیابی عملکرد کمیته ها پرداختند.