دکتر رضا طاهری آلاشتی به عنوان عضو کمیته پزشکی فدراسیون انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال ،طی حکمی از سوی ریاست فدراسیون بسکتبال، دکتر رضا طاهری آلاشتی به عنوان عضو کمیته پزشکی فدراسیون انتخاب شد.

در بخشی از حکم وی آمده است که نظر به تجربه، تخصص و شایستگی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان “عضو کمیته پزشکی فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران” منصوب می شوید.
امید است با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها در مسیر توسعه و ارتقاء هر چه بیشتر ورزش بسکتبال موفق باشید.