رییس فدراسیون بسکتبال با سفر به اصفهان با خانواده مرحوم پاکروان دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، دکتر رامین طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال صبح امروز با سفر به اصفهان با خانواده مرحوم محمد پاکروان از پیشکسوتان ارزنده بسکتبال دیدار کرد. رییس فدراسیون بسکتبال ضمن عرض تسلیت و دل جویی از خانواده پاکروان برای آن مرحوم طلب آمرزش و برای خانواده ایشان صبر آرزو کردند. دکتر لبافان، دکتر انصاری مهر، دکتر کرمی از اعضای خانواده بسکتبال اصفهان از دیگر همراهان دکتر طباطبایی در این دیدار بودند.
مرحوم محمد پاکروان هفته گذشته به دیدار حق شتافت.