کمیته آموزش و مربیان وبینار مینی بسکتبال فیبا آسیا را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته آموزش و مربیان روز سه شنبه 7 مرداد وبینار مینی بسکتبال فیبا آسیا را برای مربیان ایرانی برگزار کرد.  michael haynes از استرالیا به مدت 4 ساعت تدریس این وبینار را بر عهده داشت. خانم مسیحی نیز ترجمه هم  زمان را بر عهده داشت. 40 مربی از سراسر ایران در این کارگاه آنلاین حضور داشتند.

جهت مشاهده کتاب تدریس شده در این وبینار بر روی فایل زیر کلیک کنید:

Ball’In Schools Book