هیات بسکتبال تهران یک دوره کلینیک دانش افزایی مربیان را برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، هیات بسکتبال استان تهران کلینیک دانش افزایی مربیان درجه یک بسکتبال ویزه بانوان را برگزار می کند.
دکتر علی توفیق تدریس این دوره را بر عهده دارد. این کلینیک پنج شنبه و جمعه 9 و 10 مرداد در ورزشگاه حیدرنیا و سالن بسکتبال استان تهران برگزار می شود.