کمیته آموزش و مربیان در جهت دانش افزایی مربیان، ترجمه قسمتی از کتاب BALL IN SCHOOLS تدریس شده در وبینار مینی بسکتبال فیبا آسیا را در اختیار علاقمندان قرار می دهد.
مترجم : آقای حافظ پنجه فولادگران از مربیان جوان استان اصفهان

برای مشاهده روی فایل زیر کلیک کنید:

وبینار نهایی