به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، جلسه تقدیر از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار روز گذشته سه شنبه 21 مرداد با حضور دکتر رامین طباطبایی ریاست فدراسیون بسکتبال و دکتر کلاهی سرپرست دبیری در سالن کنفرانس فدراسیون بسکتبال برگزار شد. در ابتدای این جلسه دکتر طباطبایی و دکتر کلاهی ضمن تبریک روز خبرنگار، نقطه نظرات خبرنگاران حوزه بسکتبال را در جهت افزایش تعاملات رسانه ای را شنیدند.

عکاس: علیرضا اکبری