روز گذشته جلسه مشترک شهردار ایلام و اعضای هیات بسکتبال استان ایلام برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال و به نقل از روابط عمومی هیئت بسکتبال استان ایلام، جلسه مشترک شهردار شهر ایلام دکتر صادقیان، مهندس جانی پور دبیر هیئت بسکتبال استان و باقری مسئول روابط عمومی هیئت بسکتبال استان روز سه شنبه 21 مرداد برگزار شد.
در این جلسه همگانی کردن ورزش بسکتبال و ترویج آن در سطح شهر ایلام و برگزاری مسابقات سه نفره گفت و گو و تبادل نظر شد.  شهردار ایلام در این جلسه در خصوص تامین امکانات و فضای مورد نیاز در سطح شهر قول مساعدت دادند و قرار بر این شد حلقه بسکتبال خیابانی در سطح شهر نصب و راه اندازی شود.