رییس هیات بسکتبال استان خراسان رضوی با دکتر طباطبایی دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، روز گذشته مجید ولی پور رییس هیات بسکتبال استان خراسان رضوی با حضور در فدراسیون بسکتبال با دکتر طباطبایی دیدار و گفت وگو کرد.

ولی پور در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از وضعیت بسکتبال در استان خراسان رضوی برنامه های خود برای 4 سال پیش رو در هیات را شرح داد.

دکتر طباطبایی نیز از استان خراسان رضوی به عنوان یکی از استان های توانمند در رشته بسکتبال دانست و تاکید کرد تیم داری و حضور تیم هایی از خراسان رضوی در لیگ های بسکتبال باید در اولویت قرار بگیرد.

مجید ولی پور خرداد ماه با کسب اکثریت آرا به مدت 4 سال به عنوان رییس هیات بسکتبال استان خراسان رضوی انتخاب شد.