دکتر طباطبایی روز گذشته با رییس فدراسیون بسکتبال افغانستان دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، روز گذشته غوث نیک بین رییس فدراسیون بسکتبال افغانستان با حضور در فدراسیون بسکتبال با دکتر طباطبایی دیدار و گفت و کرد.

این نشست در راستای تبادل اطلاعات، تجربیات و نظرات بین دو فدراسیون ایران و افغانستان برگزار شد.

دکتر رامین طباطبایی در این جلسه تمایل فدراسیون ایران را برای کمک و پشتیبانی به فدراسیون افغانستان در زمینه اعزام مدرس داوری و مربیگری، برگزاری کلاس های توجیهی داوری، کمک به تشکیل ساختار اداری فدراسیون افغانستان، استفاده از آیین نامه ها و قوانین جاری فدراسیون ایران و … را اعلام کرد.

نیک بین نیز ضمن تشکر از حمایت های دکتر طباطبایی خواستار افزایش همکاری ها بین دو فدراسیون شد.