مسئولان تیم بسکتبال فیلادلفیا پس از آنکه تیم شان نتوانست از مرحله پلی آف کنفرانس شرق صعود کند، برت براون سرمربی خود را از کار برکنار کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، مسئولان تیم بسکتبال فیلادلفیا پس از آنکه تیم شان نتوانست از مرحله پلی آف کنفرانس شرق صعود کند، برت براون سرمربی خود را ساعتی قبل از کار برکنار کردند. التون برند مدیر کل فیلادلفیا در بیانیه ای ضمن قدردانی از برت براون گفت: “من احترام فوق العاده ای برای برت هم از نظر شخصی و هم از نظر حرفه ای قائل ام و از او برای هر چه که برای این سازمان انجام داده است تشکر می کنم.
او در زمان حضور خود در اینجا کارهای مثبتی انجام داد، استعدادهای جوان را توسعه داد و به جایگاه تیم ما کمک کرد. متأسفانه امسال از اهداف خود دور شدیم و معتقدم بهترین راه این است که در یک مسیر جدید پیش برویم. این یک فراز مهم برای ما خواهد بود زیرا می خواهیم مسیر خود را به سمت هدف خود قهرمانی NBA ، برگردانیم.”