طرح استعدادیابی فدراسیون بسکتبال در استان البرز با حضور 50 بسکتبالیست برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال و به نقل از روابط عمومی هیات بسکتبال البرز، در ادامه اجرای طرح های استعدادیابی فدراسیون بسکتبال، شناسایی مستعدین رشته بسکتبال ” جوانان ۲۰۲۴ ” با حضور 50 بسکتبالیست در استان البرز انجام شد.
این استعدادیابی ویژه متولدین ۹۴/۱۰/۱۱ تا ۹۵/۱۰/۱۱ بود که با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن طالقانی(خانه بسکتبال البرز) برگزار شد.

در طی برگزاری این دوره استعدادیابی بهرام رمضان مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون بسکتبال و علیرضا رحیمی مسئول کمیته آموزش و مربیان و رییس هیات بسکتبال استان البرز در سالن حضور داشتند.

شایان ذکر است طرح استعدادیابی فدراسیون بسکتبال ”جوانان 2024 ” با حمایت مادی و معنوی باشگاه ورزشی کاله انجام می شود.