طرح استعدادیابی فدراسیون بسکتبال در استان اصفهان با حضور 42 بسکتبالیست برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در ادامه اجرای طرح های استعدادیابی فدراسیون بسکتبال، شناسایی مستعدین رشته بسکتبال
” جوانان ۲۰۲۴ ” با حضور 42 بسکتبالیست چهارشنبه 12 شهریور در شهر اصفهان انجام شد.
این طرح استعدادیابی با رعایت پروتکل های بهداشتی در خانه بسکتبال اصفهان برگزار شد.
در طی برگزاری این دوره استعدادیابی بهرام رمضان مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون بسکتبال و جواد داوری رییس هیات در سالن حضور داشتند.

شایان ذکر است طرح استعدادیابی فدراسیون بسکتبال ”جوانان 2024 ” با حمایت مادی و معنوی باشگاه ورزشی کاله انجام می شود.