طرح استعدادیابی فدراسیون بسکتبال در استان یزد با حضور 27 بسکتبالیست برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در ادامه اجرای طرح های استعدادیابی فدراسیون بسکتبال، شناسایی مستعدین رشته بسکتبال
” جوانان ۲۰۲۴ ” با حضور 27 بسکتبالیست پنج شنبه 13 شهریور در شهر یزد انجام شد.
این طرح استعدادیابی با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن یگانگی برگزار شد.
در طی برگزاری این دوره استعدادیابی بهرام رمضان مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون بسکتبال، افشارپور و مربیان بسکتبال در سالن حضور داشتند.

شایان ذکر است طرح استعدادیابی فدراسیون بسکتبال ”جوانان 2024 ” با حمایت مادی و معنوی باشگاه ورزشی کاله انجام می شود