طرح استعدادیابی فدراسیون بسکتبال در استان هرمزگان با حضور 42 بسکتبالیست برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در ادامه اجرای طرح های استعدادیابی فدراسیون بسکتبال، شناسایی مستعدین رشته بسکتبال
” جوانان ۲۰۲۴ ” با حضور 42 بسکتبالیست جمعه 14 شهریور در شهر بندرعباس انجام شد.
این طرح استعدادیابی با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن فجر برگزار شد.
در طی برگزاری این دوره استعدادیابی بهرام رمضان مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون بسکتبال، همگام پور و مربیان بسکتبال در سالن حضور داشتند.

شایان ذکر است طرح استعدادیابی فدراسیون بسکتبال ”جوانان 2024 ” با حمایت مادی و معنوی باشگاه ورزشی کاله انجام می شود