کمیته داوران به شرکت کنندگان فعال در وبینارهای دانش افزایی به رسم یادبود هدیه ای اهدا می کند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته داوران فدراسیون بسکتبال به داوران شرکت کننده در وبینارهای دانش افزایی این کمیته که به سوالات مدرسان پاسخ صحیح می دهند، جوایزی اعطا می کند.
در همین راستا تا کنون آقایان احمد اعتمادی از اهواز، علی حصاری از خراسان رضوی و بهنام فروتنی از تهران هدایای خود را از کمیته داوران دریافت کرده اند. هم چنین از آریان جمشیدی نیز به عنوان فعال ترین داور در وبینارهای آموزشی تقدیر و تشکر شد و هدیه ای به وی اهدا شد.

کمیته داوران فدراسیون بسکتبال برای آماده سازی داوران جهت حضور در لیگ فصل 1400- 1399 در حال برگزاری وبینارهای آموزشی است. 75 داور در سه گروه و با حضور 9 مدرس با تجربه به صورت منظم در وبینارهای آموزشی شرکت می کنند.