مسابقات بسکتبال سه نفره بزرگداشت مربی پایه استان قم مرحوم رضا تقی زاده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، مسابقات بسکتبال سه نفره بزرگداشت مربی پایه استان قم مرحوم رضا تقی زاده در سه رده سنی متولدین ۱۳۸۴- ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ با حضور ۲۵ تیم برگزار شد که در جریان آن 61 بازی انجام شد.

این رقابت ها از ساعت ۹ صبح روز جمعه تا ۸ شب در خانه بسکتبال قم انجام شد.

در رده سنی ۱۳۸۴ به ترتیب تیم های شهرداری مقام اول و سامان مقام دوم را کسب کردند.
همچنین در رده سنی ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ مقام اول به تیم پویان ، دوم به مهتاب و سوم به سامان مقام سوم رسید.
در رده سنی ۸۷ ستارگان الف اول، ستارگان ب دوم و سامان مقام سوم را کسب کردند.