با آغاز سال تحصیلی، فدراسیون بسکتبال بسته های تحصیلی خود را به دانش آموزان اهدا کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، با آغاز سال تحصیلی جدید کمیته فرهنگی فدراسیون بسکتبال با کمک خیرین گرانقدر با حضور در روستای امرآباد ورامین، بسته های تحصیلی فدراسیون بسکتبال را به دانش آموزان این منطقه اهدا کرد.

این بسته ها شامل کیف، دفتر، مداد رنگی، تراش، پاک کن و … بود که به دانش آموزان عزیز در مقطع ابتدایی اهدا شد.

کمیته فرهنگی فدراسیون بسکتبال در نظر دارد با کمک خیرین کمک های خود را به طور مستمر در اختیار کودکان و دانش آموزان قرار دهد.