طرح استعدادیابی تیم ملی بسکتبال 2024 در استان کرمانشاه با حضور مسئول دپارتمان استعدادیابی فدراسیون بسکتبال و با شرکت 7 بسکتبالیست برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در ادامه اجرای طرح‌های نخبه ‌یابی فدراسیون بسکتبال و شناسایی مستعدین رشته بسکتبال برای تیم ملی ۲۰۲۴، این جلسه تمرین در شهر کرمانشاه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام شد.

در طی برگزاری این دوره استعدادیابی؛ بهرام رمضان مسئول دپارتمان استعدادیابی فدراسیون و احمدیان رییس هیات بسکتبال کرمانشاه در سالن حضور داشتند.