طی حکمی جلیل یعقوب زاده به عنوان سرپرست هیات بسکتبال استان تهران معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، پس از انتخاب شبنم کلاهی به عنوان دبیر فدراسیون بسکتبال، امروز طی حکمی جلیل یعقوب زاده به عنوان سرپرست هیات بسکتبال استان تهران منصوب شد.

یعقوب زاده تا زمان برگزاری انتخابات، سرپستی این هیات را بر عهده خواهد داشت.