جلسه کارگروه داوری با حضور اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کارگروه داوران، روز گذشته با حضور اعضا با دستور کار تدوین روش و فرم ارزیابی داوران در محل سالن کنفرانس فدراسیون بسکتبال برگزار شد.

دراین نشست مقرر شد با توجه به شروع مجدد لیگ های بسکتبال، آموزش مستمر و ارتقای داوران در اولویت قرار بگیرد. ضمن این که قرار بر این شد مدرسان داوری ٰ«referee supervisor» با حضور در مسابقات علاوه بر ارزیابی داوران، رهنمودهای فنی لازم را  به آنان گوشزد کنند.

کارگروه داوری در هر جلسه با دعوت از نخبگان داوری کشور نشست های تخصصی خود را برگزار می کنند.