جلسه کمیته فنی با رای اکثریت برای ادامه فعالیت شاهین طبع، متشرعی و بیک لیک لی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، جلسه کمیته فنی فدراسیون بسکتبال چهارشنبه 8 مهر در سالن کنفرانس فدراسیون بسکتبال با حضور دکتر طباطبایی، شبنم کلاهی، فریده شجاعی، مسعود قاسمی، ایرج لارودی، محمد مهدی ایزدپناه و اسدالله کبیر برگزار شد.

در این جلسه پیرامون موضوعات مختلف بحث و گفت و گو شد که از مهم ترین این مصوبات تعیین تکلیف سرمربیان تیم های ملی بود.

بر این اساس مهران شاهین طبع به عنوان سرمربی تیم ملی مردان، شایسته متشرعی سرمربی تیم ملی بانوان و  نیکا بیک لیک لی سرمربی تیم ملی بسکتبال سه نفره دختران در سمت خود ابقا شدند. ضمن این که محمد مهدی ایزدپناه به عنوان سرمربی تیم ملی بسکتبال امید آقایان معرفی شد.