فدراسیون بسکتبال درباره صدور آی دی کارت خبرنگاران جهت پوشش لیگ های این رشته اطلاعیه ای منتشر کرد.

روابط عمومی فدراسیون بسکتبال در نظر دارد، با توجه به آغاز لیگ های بسکتبال ایران در آبان ماه، برای رسانه ها جهت پوشش اخبار و رویداد های بسکتبال آی دی کارت صادر نماید. بر همین اساس از نمایندگان رسانه های مکتوب، تصویری و خبرنگارانی که سابقه پوشش اخبار بسکتبال را دارند؛ دعوت می شود با ارائه معرفی نامه از رسانه خود یا رزومه به همراه یک عدد عکس به ایمیل basketball.fed1397@gmail.com تا تاریخ 30 مهر نسبت به دریافت آی دی کارت اقدام نمایند.