وبینار داوران لیگ برتر بسکتبال بانوان روز جمعه 11 مهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، وبینار داوران لیگ برتر بسکتبال بانوان با هدف آموزش قوانین جدید و هماهنگی بیشتر بین داوران روز جمعه 11 مهر با حضور 50 داور برگزار شد. کلاهی دبیر فدراسیون و شجاعی نائب رییس بانوان نیز در این وبینار حضور داشتند.

مباحث مطرح شده در این وبینار شامل قوانین جدید، قانون خطای فنی و قانون غیر ورزشی بود که به ترتیب با تدریس آبکاریان، صالحیان و تالین طهماسیان ارائه شد. در آخر نیز طهماسیان مسئول دپارتمان داوران و مسابقات پیرامون برگزاری لیگ برتر بانوان توضیحاتی ارائه کرد.