رضازاده به مدت 4 سال رییس هیات بسکتبال استان بوشهر شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، مجمع انتخاباتی هیات بسکتبال استان بوشهر صبح امروز یکشنبه 29 شهریور با حضور کلاهی دبیر فدراسیون بسکتبال برگزار شد.

در این انتخابات آقایان رضا رضازاده و حسن کرم زاده با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت رضا رضازاده با کسب 16 رای از 16 رای ماخوذه به مدت 4 سال رییس هیات بسکتبال استان بوشهر شد.