وبینار بین المللی آمار با حضور 30 آمارگیر خانم و آقا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، یک دوره بین المللی آمار با شرکت ۳۰ آمارگیر خانم و آقا  دوم و سوم مهر از سوی  فیبا و به مدرسی آقای معروف مولود از لبنان برگزار شد. 

در این دوره جدید ترین قوانین آمار فیبا مرور شد و تازه ترین قابلیت های نرم افزار فیبا به آمار گیر ها آموزش داده شد. همچنین شرکت کنندگان در انتهای هر مبحث، در کارگروه های مختلف به تمرین از روی ویدئوهای بازی های بین المللی پرداختند.
در روز دوم نیز نازلی مسیحی و سینا اسفندیارپور مباحث مختلف مرتبط با نرم افزار را به آمارگیران آموزش دادند. شرکت کنندگان با گذراندن این وبینار، جهت حضور در امتحان نهایی و دریافت مدرک بین المللی آماده شدند.