کمیته پزشکی فدراسیون بسکتبال کارگاه آنلاین مقابله با ویروس کرونا را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، عصر روز پنج شنبه سوم مهر دوره آموزشی آنلاین برای ناظران بهداشتی تیم های لیگ برتر در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد. این دوره به منظور ارتقای آگاهی تیم ها برای مقابله با ویروس کرونا در زمان تمرینات، مسابقات و اسکان برپا شد.

دکتر محمد حسین پور غریب و دکتر بهاره توانا اعضای کمیته پزشکی فدراسیون بسکتبال تدریس این کارگاه آموزشی را بر عهده داشتند.