دکتر ثابتی با حکم دکتر طباطبایی به عنوان ” رئیس کمیته پزشکی فدراسیون بسکتبال ” منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، دکتر رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال در حکمی دکتر خشایار ثابتی را به عنوان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون بسکتبال منصوب کرد.

در حکم ایشان آمده است:

نظر به تعهد، تخصص و تجربه ارزشمند جنابعالی بدین وسیله به سمت رئیس کمیته پزشکی فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید.

امید است با بهره گیری از حداکثر توان علمی و فنی بر اساس شرح وظایف زیر موفق باشید:

– تدوین آیین نامه پزشکی فدراسیون بسکتبال
-برنامه ریزی و همکاری جهت پوشش پزشکی مسابقات لیگ قهرمانی کشور
-هماهنگی جهت ارائه خدمات مشاوره تغذیه و مکمل های ورزشی به ورزشکاران ملی بسکتبال
-کنترل و آموزش مبارزه با دوپینگ در ورزشکاران و مربیان بسکتبال
-همکاری با دپارتمان آموزش و استعدادیابی فدراسیون در خصوص برگزاری دوره های مربیگری
-هماهنگی جهت حضور فیزیوتراپ، ماساژور و روانشناس ورزشی در اردوها و مسابقات تیم‌های ملی و سایر امور محوله با هماهنگی رئیس فدراسیون